Teksten: gedichten, wijsheden

Hieronder vind u voorbeelden van gedichten,wijsheden en motto's ter inspiratie.

Als het donker genoeg is worden de sterren zichtbaar
-
Zo vroeg
Zo klein
Zo dapper
We hielden je vast
We lieten je los
Dag lief meisje van ons
We houden van je
-
Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug
dan klommen we de hemel in
en haalden we je gelijk weer terug
-
Verzonken in gedachten
Naar het leven dat het had moeten zijn
Vol mijlpalen en mooie momenten
Zonder verdriet, gemis en pijn
-
Met jou in onze armen
Voorbij de sterren en de maan
Voor altijd wij samen
Zo ver we maar kunnen gaan
-
Jouw tere leven
heeft ons in het diepst geraakt
Daarom lief klein meisje
ben jij voor ons volmaakt.
-
Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven,
alleen had je de wind niet mee.
-
Afscheid nemen is niet loslaten,
Het is een andere manier van vasthouden.
-
Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn.
-
We staan niet altijd stil
bij het woord "samen",
Maar het is een groot gemis
als "samen" uit je leven is.
 

 

Het mooiste overkomt je Het minste is bedacht
                                       - Freek de Jonge-

De ouderdom verzacht het sterven.
                                        - Adriaan Morriën-

De mensen sterven pas als ze vergeten zijn.
                                        - Isabel Allende-

In neem geen afscheid van de dingen, maar alles neemt afscheid van mij.
                                        - H.W.M.J. Keuls-

Alles van waarde is weerloos.
                                       - Lucebert-

Heel aan het einde ging de herfststorm over in ’t geruis van de zee.
                                       - Gonsui-

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.
                                      - Salvador Dali-

If there ever comes a day, when we can't be together, keep me in your heart, I'll stay there forever.
                                      - Winnie the Pooh-

Vechter Vader Voor altijd
 
We staan niet altijd stil bij het woord samen
Maar het is een groot gemis als samen uit je leven is
 
Moeder Zorgzaam Voor altijd
 
Sterven in vrede dat is:
met ’n gerust hart je ogen kunnen sluiten
 
Als leven lijden wordt, is rusten goed
 
Je was Je bent
Je zult zijn...
 
Afscheid nemen is met zachte vingers
wat voorbij is dicht doen en verpakken
in goede gedachten der herinnering
 
Afscheid nemen is:
alle mooie herinneringen meedragen.
 
Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
 
Hij was het zonnetje in huis Altijd optimistisch en positief.
Zijn humor blijft ons bij
Dag lieve levensgenieter.
 
Positief en vrolijk zorgzaam en gul.

Jouw liefde verwarmt ons hart Voor altijd

Haar grootheid lag In kleine dingen.

Van het concert des levens krijgt niemand een program.

In al zijn eenvoud was hij groot.

Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere man.

Geluk is verdriet dat even uitrust.

Voor wie leeft in eenvoud, is het leven eenvoudig

Als liefde kon spreken ….

Op vleugels van de wind
als een vlinder meegevoerd naar de achterkant
van de regenboog.

Waar jij was, scheen voor ons/anderen de zon

Juist nu je er niet meer bent, zul je altijd bij ons zijn

 
Toon Hermans
Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje en alle beetjes die te stierf,
t is vreemd, maar die vergeet je het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe,
maar op ’n keer dan ben je aan je laatste beetje toe

Je hebt iemand nodig stil en oprecht
die als het er op aan komt voor je bidt of voor je vecht pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient dan pas kun je zeggen:
‘k heb een vriend

Geef mij je hand Geef mij ze allebei
En zeg dan heel even, dat je niet kunt even zonder mij

Verder van de wereld weg, elke dag een beetje dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje

 

Nu 't rouw rumoer rondom jou is verstomd de stoet voorbij is,
de schuifelende voeten, nu voel ik dat er 'n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten
En telkens weer zal ik je tegenkomen
we zeggen al veel te gauw: het is voorbij
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen niet wie je was en ook niet wat je zei
Ik zal nog altijd grapjes met je maken.

We zullen samen door het stille landschap gaan
 Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken raak je mijn hart nog duidelijker aan

De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen
En ied'reen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen
We zien ze vallen op de grond en dan opnieuw weer groeien
Zo heeft de aarde ons geleerd dat àl wat sterft zal bloeien

Alles is heimwee wolken en water alles is heimwee
naar vroeger – naar later vroeger is over later – een ster

gisteren is oud - en morgen nog ver
 
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden je hebt het als een moedig mens gedaan
niemand weet hoe je hebt geleden,
niemand weet wat je hebt doorstaan

Veel fijne herinneringen, verzachten de smart voorgoed uit ons midden,
maar niet uit ons hart

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn,
je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn  De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.

Je wilde nog graag verder, maar verloor dit gevecht

Het laatste beetje is nu op, veel was er te verduren
Het kaarsje is thans opgebrand, gedoofd zijn alle vuren
 
Voor mij is het niet erg meer daarvoor is het verleden
   Wel voor jullie die ik achterliet, vaarwel en wees tevreden

Vergeet haar tranen, Bewaar haar gulle lach
Zij heeft haar strijd gestreden, Dat zij nu vredig rusten mag

Dit sterven is zo moeilijk te verwerken, zijn leven was ons allen zoveel waard
Hij was een van die stille, geestelijk sterken, die iedereen, alleen zichzelf niet spaart

Het verlies was er al voor het einde, de rouw voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring bezit van haar gedachten nam.

Wij voelden mee met haar verdriet, nu rouwen wij, maar treuren niet

Door de tranen van dit uur sluipt haar glimlach,
haar ogen, haar stem, maar vooral haar hart
 
Nog bijna niets,
zo jong en  onwetend; maar toch zo groots en fijn,
wat jij voor ons hebt betekend

Zijn handen hebben voor ons gewerkt, zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatste gezocht Hij heeft zijn taak volbracht,
hij ruste in vrede

Herinner mij zoals ik was, maar niet in sombere dagen
Herinner mij in de stralende zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon

Moeder zijn is alles geven zorg en lijden, liefde en leven Moeder zijn is alles derven
Alles …. en tevreden sterven

’n Afscheid is moeilijk als ’t fijn is geweest, maar ik blijf altijd bij je, je leeft in mijn geest

Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel
Moe gestreden, door onze liefde omringd, ben je van mij heengegaan
 
Mijn liefste is uitgevlogen heel zachtjes uitgeblust geen hand meer op de mijne
geen mond die mij nog kust geen lachjes uit de verte
geen hand meer door mijn haar nee, nooit meer samen zitten en kijken naar elkaar
er vallen nu geen woorden er is geen ergernis
maar ik weet nu uit ervaring hoe eenzaam eenzaam is

Vergeef mij
dat ik achterlaat wat ik zozeer heb liefgehad
                                                           -Marsman-

Je was met je gedachten al in die andere wereld
Je leefde van de herinnering en van je vergeten dromen
Nu ben je veilig aanbeland daar ergens aan de overkant
Daar waar wij samenkomen
                                                          -Boudewijn Knevels-
 
Zoveel soorten van verdriet, Ik noem ze niet
Maar één , het afstand doen en scheiden En niet het snijden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn
                                         -M. Vasalis-

 

En als ik dood ben, treur dan niet
Ik ben niet echt dood, moet je weten
Het is mijn lichaam dat ik achterliet
Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten.
                                         -Bram Vermeulen-

 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten, ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
                                         -Bram Vermeulen-

Voorbij mijn moeite, nood en pijn moet er een tuin van sterren zijn.
                                        -Ida Gerhardt-

Wanneer je verdrietig bent, blik dan in je hart en je zult zien dat je weent om wat je vreugde schonk
                                       -Kahlil Gibran-
 
Laat me gaan, als je ziet dat ik niet meer echt kan leven
Laat me gaan, als mijn lijf zichzelf niet meer kan redden
Laat me gaan  als geen woorden meer komen over mijn lippen
Houd me niet hier als ik vervreemd van je verder ga
Laat me gaan


Ik wilde ik kon u iets geven tot troost diep in uw leven, maar ik heb woorden alleen, namen, en dingen geen.
                                      -Herman Gorter-

Herinneringen, bewaar ze zoals ze waren.
En, herinnering, breng mij vanavond wat je kunt,
al wat je kunt van die liefde terug….
                                      -Kavafis-

Wanneer ik morgen doodga vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind, dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier, misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen, vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man alleen maar een vrouw, dat een mens zo lief had
als ik jou.
                                   -Hans Andreus-

 

Heer, het is tijd. Het was een grootse zomer.
Leg nu de schaduw op de zonnewijzers en laat de wind over de velden komen.
                                    -R.M. Rilke-
 
Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten; zeven maal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan. Zeven maal om de aarde te gaan.
Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren, kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan- zeven maal om met zijn tweeën te staan.
                                    -Ida Gerhardt-

ik noem je: bloemen
ik noem je: merel in de vroegte Ik noem je: mooi
ik noem je: narcissen in de nacht waaroverheen de wind strijkt naar mij toe
ik neem je: bloemen in de nacht
                                  - Jan Hanlo-

De tijd voegt ons tezamen Onder dezelfde steen ,
en strengelt onze namen tot één symbool dooreen
                                   -Jean Pierre Rawie
 
Ik heb gehuild, gelachen en gevochten
Ik lag in warme bermen en in gladde bochten Ik hief het glas, het viel in duizend scherven
Ik wist de grijze hemel toch weer blauw te verven,  ben blijven pogen
Al verbranden al mijn schepen Ik heb gebaald, gefaald
En ik heb hem vaak geknepen
Er was applaus en ik werd heftig uitgefloten Maar als ik ga, dan zeg ik : Dank U
Ik heb genoten

Als ik doodga
hoop ik dat je erbij bent dat ik je aankijk
dat jij mij aankijkt
dat ik je hand nog voelen kan Dan zal ik rustig doodgaan
Dan hoeft niemand verdrietig te zijn Dan ben ik gelukkig
                                     -Remco Campert-
 
Mam, toen  ik aan je ziekbed jouw koude hand in mijn warme handen nam
werd jij het kind en ik de vrouw
die wilde dat ze jou kon geven datgene wat je haar eens gaf: Leven
                                    - Ida Vos-

Wij zijn maar als de blaren in de wind ritselend langs de zoom van oude wouden
En alles is onzeker, en hoe zouden wij weten wat alleen de wind weet, kind
                                   -A. Roland Holst-

Ik zag vanavond voor het eerst een ster.
Hij stond alleen, hij trilde niet.
Ik was ineens van hem doordrongen, ik zag een ster, hij stond alleen,
hij was van licht, hij leek zo jong en van vóór verdriet.
                                   - M. Vasalis-
 
Ga nu maar liggen liefste in de tuin,
de lege plekken, in ’t hoge gras ik heb
altijd gewild, dat ik dat was een lege
plek voor iemand om te blijven.
                                   - M. Vasalis-

Ik heb de bloemen gevraagd voor je te glimlachen.
De vogels vroeg ik voor je te fluiten en de zon stuurt je
haar warme stralen …. Kijk, ik heb de maan voor je gehaald.
De maan en al die flonkerende sterren.
Welterusten …. kleine beer

Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven. Niemand wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid want je gaat niet weg.    
                                  - Rutger Kopland-

Liefde begint met een glimlach,
groeit met een kus
en eindigt met een traan.
Denk aan mij zoals ik was
en niet zoals ik ben geworden.

Als ik dood ben treur maar niet
Ik ben niet echt dood moet je weten
Het is mijn lichaam dat ik achterliet
Dood ben ik pas als je mij bent vergeten

Geen verdriet
omdat ik er niet meer ben.
Glimlach
ik heb een mooi leven gehad.
De strijd is gestreden,
Met telkens nieuwe moed,
Verbazingwekkend krachtig
Het is nu op,
Zo is het goed

Een boot verdwijnt op de horizon,
je ziet het niet meer,
maar is er nog wel.

Zoals een boot heel langzaam
achter de horzion verdwijnt,
zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap
afscheid van je moeten nemen,
wat blijft zijn de herinneringen.

Sorteer op
© 2021 - 2024 Rouwpost | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel